เฉลยพร้อมอธิบายปรนัย 5 ข้อ

1.ภาคใดที่มีฤดูกาลแตกต่างกับภาคอื่นๆของไทย

ก.ภาคใต้

ข.ภาคเหนือ

ค.ภาคตะวันออก

ง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เฉลย ก

เพราะสภาพภูมิอากาศของภาคใต้มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากภาคอื่นๆ คือมีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูฝนกับฤดูร้อน (ไม่มีฤดูหนาว) เนื่องจากไม่มีเดือนใดที่มีอุณหภูมิของอากาศต่ำหรือสูงจนเรียกว่าเป็นฤดูหนาวหรือฤดูร้อนได้ ซึ่งแตกต่างกับภาคอื่นที่มีทั้ง 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาวและฤดูฝน

2.โดยทั่วๆไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนในเดือนใด

ก.พฤศจิกายน

ข.พฤษภาคม

ค.ธันวาคม

ง.มกราคม

เฉลย ข
1. ฤดูร้อน

เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
2. ฤดูฝน

เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม

3. ฤดูหนาว

เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์

3.เดือนใดที่มีอุณหภูมิร้อนที่สุดในประเทศไทย

ก.พฤศจิกายน

ข.มกราคม

ค.เมษายน

ง.ตุลาคม

เฉลย ค

ฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นระยะที่ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะเดือนเมษายนบริเวณประเทศไทย มีดวงอาทิตย์อยู่เกือบตรงศีรษะในเวลาเที่ยงวัน ทำให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มที่ สภาวะอากาศจึงร้อนอบอ้าวทั่วไป

4.ลมพายุใดที่พัดรุนแรนสร้างความเสียหายให้แก่ไร่นา บ้านเรือน และมนุษย์ มากที่สุด

ก.ลมพายุดีเปรสชัน

ข.ลมพายุใต้ฝุ่น

ค.ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ง.ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้

เฉลย ข

พายุไต้ฝุ่น (Typhoon) เป็นพายุที่รุนแรงที่สุด มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง ตั้งแต่ 64 น็อต (118 กม./ชม.)

5.ลมประจำที่พัดพาเอาฝนมาตกในประเทศไทยคืออะไร

ก.ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ข.ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ

ค.ลมพายุฝนฟ้าคะนองฝั่งอ่าวไทย

ง.ลมมรสุมตะวันตกฉียงเหนือ

เฉลย ก

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูง ในซีกโลกใต้บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตร มรสุมนี้จะนำมวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทย ทำให้มีเมฆมากและฝนชุกทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณชายฝั่งทะเล และเทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s